کروماته مشکی از نگاه آبکاری پارسه
کروماته مشکی از نگاه آبکاری پارسه

در این مقاله سعی شده تا موارد استفاده از کروماته مشکی پس از گالوانیزه وهمچنین کاربرد های ان ذکرگردد.

مقدمه
بررسی پوشش های مشکی در صنعترنگ مشکی )سیاه( با طریقه های مختلف استفاده یکی از پر مصرف ترین نوع پوشش میباشد. به همینلحاظ به ۷ روش مورد استفاده قرار گرفته و تا حد ممکن توضیح و مقایسه می نمایم.
۱ - رنگ و انواع پوششهای آن بر پایه حلالها، رزینها ) پلی اورتان،پلی استر، کوره ای، استاتیک . )
۲ - ابکاریهای مثل الف گالوانیزه سرد با کروماته مشکی، ب سیاهکاری روی پس از آبکاری، ج آبکاری – – -کروم مشکی د نیکل مشکی 
۳ - پوشش های تبدیلی مثل الف فسفاته ها، ب سیاه کاری یا زاج کاری گرم - -
۴ - سیاه کاری سرد ) پوشش الکترولس کامپوزیتی
۱ - رنگها : این نوع پوشش مشکی به آزمایش های سالت اسپری و خراشیدگی و . مقاومت خوبی دارند ولی
در قطعاتی که نیاز به مقاومت بالاا دارد مثل دنده ها و رزوه ها توصیه نمیشود
۲ - الف ابکاری گالوانیزه سرد با کروماته مشکی : بعد از آبکاری برای محافظت بیشتر از پوشش تبدیلی بر پایه یونهای ۳ و ۶ ظرفیتی به رنگهای مختلف و مشکی میباشد این کروماته برای پیچهای صنایع الکترونیک و قسمتهای از قطعات خودرو ایده آل است .
ب این نوع پوشش مواد شیمیایی گران قیمتی بر پایه نقره داشته بدین لحاظ برای قطعات بزرگ توصیه نمیشود .