پروسه نیکل براق/ آبکاری پارسه
پروسه نیکل براق/ آبکاری پارسه

دستورالعمل استفاده از پروسه نیکل براق

پروسه نیکل براق لوماکس مک درمید برای ایجاد پوشش نیکل بسیار براق، سفید و نرم بر روی برنج، سرب خشک، آهن و همچنین ABS بوده که از مزایای این فرایند توان پرتاب و پرکنندگی فوق العاده در تمام دانسیته جریان های مختلف می باشد.

این فرآیند مناسب برای محلول های با سولفات بالا بوده که موارد مورد نیاز بدین شرح میباشد:

ماده مورد نیاز

واحد

مقدار استاندارد

مجموع نیکل

gr/l

50 - 65

کلراید نیکل

gr/l

50 - 60

سولفات نیکل

gr/l

240 - 310

اسید بوریک

gr/l

40 - 45

Lumax   carrier

ml/l

8 - 10

UNW

ml/l

2

Lumax   rackmain

ml/l

0.2

 

تجهیزات مورد استفاده:

وان: وان آهن با روکش PVC یا لاستیک و یا اینکه وان از جنسP.P که قبل از استفاده باید با اسیدسولفوریک 10% شستشو داده شود.

سیستم گرمایشی: گرمایش توسط بخار یا استفاده از کویل تیتانیوم توصیه میگردد. برای گرمایش توسط جریان برق از المنت های تیتانیومی یا از جنس PTFE یا سیلیکا میتوان استفاده کرد.

دما: ċ55- 60

فیلتراسیون: فیلتراسیون مداوم با سرعت 1.5 تا3 بار در ساعت توصیه میشود. البته میتوان برای زدودن آلودگی های آلی از کربن اکتیو نیز استفاده کرد.

هم زدن محلول: توسط هوا یا حرکت کاتدی

PH : 4.1-4.4 که توسط اسید سولفوریک50%یا محلول سود 20%قابل تنظیم میباشد.

آند: آند با خلوص 99.9% قابل استفاده بوده که سطح آند به کاتد حداقل باید50%بیشتر باشد.

نکته:بهترین دانسیته جریان بستگی به سطح آند به کاتد، حرکت کاتدی، دما و همچنین آنالیز محلول بستگی دارد.

A         : فاصله آند به کاتد اجازه میدهد که توزیع یکنواخت جریان داشته باشیم.

B         : هم زدن بیشتر محلول مورد نیاز میباشد.

C         : غلظت محلول نیکل افزایش پیدا کند.

D         : افزایش سطح آند به کاتد

میانگین استاندارد جریان3-5 آمپر برای هر متر مربع بوده، زمانیکه دانسیته جریان پایین تر از این میزان باشد مصرف براقی افزایش پیدا میکند. اما زمانیکه دانسیته جریان دقیقا در این رنج باشد سرعت پوشش و پراکندگی و همچنین مصرف براقی کاهش میابد.