آبکاری فلزات

آبکاری فلزات

آبکاری فلزات


موادی که جهت آبکاری فلزات استفاده می شود برحسب ویژگی های آن محصول و نوع استفاده آن محصول تعیین می شوند . و نیز انجام عملیات و حمام شیمیایی مورد استفاده در این امر دخیل هستند.
فلزات مورد استفاده در آبکاری فلزات عبارت اند از :

نیکل ، نیکل سیاه-کروم ، کروم ، پالادیوم ، آلیاژ پالادیوم-نیکل ،طلا، نقره ،مس ،قلع ، پلاتین ،روتنیوم ،کادمیوم ، برنج و روی