مشاوره آبکاری
مشاوره آبکاری

مشاوره آبکاری جهت راه اندازی و مواد آبکاری و کنترل محلول های آبکاری(نیکل و کروم و گالوانیزه و آب زرد و مس و .....)

مشاوره آبکاری توسط آبکاری آذین پوشش پارسه
جهت راه اندازی و مواد آبکاری و کنترل محلول های آبکاری؛ آبکاری پارسه آماده ی ارائه ی خدمات مشاوره نیز میباشد.
از جمله ی آبکاری ها میتوان به نیکل و کروم و گالوانیزه و آب زرد و مس و .... اشاره کرد.