مواد آبکاری نیکل الکترولس
مواد آبکاری نیکل الکترولس

نیکل الکترولس با فسفر متوسط و پایین :

اخبار ایجاد پوشش آلیاژی نیکل فسفر با 7-9درصد فسفر.
محلول سه جزئی و عاری از آمونیوم، کادمیوم و جیوه.

مناسب برای پوشش دهی آهن و به طور ویژه برای آلیاژهای آلومینیم

کاربری آسان و مقرون به صرفه.

ل عمر محلول: 7 – 10 MTO برای قطعات آهنی و آلومینیومی.

نیکل الکترولس با فسفر بالا :

ایجاد پوشش آلیاژی نیکل فسفر با 12-10درصد فسفر.
محلول عاری از سرب و کادمیوم و منطبق بر قوانین بین المللی ELV.

محلول کاربر پسند و دارای ثبات و پایداری بالا، مقاومت نسبی بالا در برابر آلودگی های فلزی.

قابل استفاده در محلول عاری از اسیدبوریک و EDTA.

قابلیت کاربری بصورت وان ثابت و گردان.کاربری آسان و مقرون به صرفه.

ایجاد پوشش با سرعت 12-8 میکرون بر ساعت.