پوليش شيميايي
پوليش شيميايي

پولیش شیمیایی الومینیومAluminum Chemical Polishing

پولیش شیمیایی فرایندی است که در ان علاوه بر از بین بردن چربی های سطح الومینیوم باعث ایجاد سطحی تازه از الومینیوم به دلیل برداشتن لایه های الومینیوم سطحی میباشد که خود باعث ایجاد براقیت و قابلیت رفلکس نور در قطعه میباشد و بیشتردر مواردی که قطعات از ورق الومینیوم (گروه 7000) تهیه شده باشد قابلیت انجام دارد.