گالوانیزه قلیایی
گالوانیزه قلیایی

فرآیندBright Zinc ZINCASLOT E220 مناسب برای آبکاری روی ازالکترولیت قلیایی غیرسیانوری برای سیستم های آویز و بارل می باشد .

فرآیندBright Zinc ZINCASLOT E220  مناسب برای آبکاری روی ازالکترولیت قلیایی غیرسیانوری برای سیستم های آویز و بارل می باشد . اين محلول در طيف وسيعي از دانسيته جريان پوشش براق و انعطاف پذيري ايجاد مي كند.

آبکاری الکتریکی گالوانیزه ( روی ) انواع مختفی دارد

 گالوانیزه اسیدی: حاوی نمک های کلراید روی، کلراید آمونیوم ( نشادر) یا کلراید پتاسیم و اسید بوریک می باشد.

 گالوانیزه سیانوری: حاوی نمک های سیانور روی یا اکسید روی، سیانور سدیم و سود می باشد.

گالوانیزه قلیایی غیر سیانوری حاوی نمک های اکسید روی هیدروکسید سدیم می باشد.

گالوانیزه آلیاژی

 

رنج کامل مواد شیمیایی برای آبکاری گالوانیزه اسیدی، گالوانیزه قلیایی، گالوانیزه آلیاژی روی نیکل، آلیاژی روی آهن. پسیو ها و سیلر.

مورد تائید بسیاری از سازندگان  اصلی قطعات OEMs

محلول های پایدار.

راه حل های تولیدی بهبود یافته با کمک سیستم های جانبی.


کاربرد در صنایع

اتصال دهنده ها مانند پیچ، مهره، پرچ، چفت و بست، پین، صنعت خودرو، صنعت ساختمان، صنعت نفت و گاز.