نحوه آبکاری مس
نحوه آبکاری مس

توضیح درباره آبکاری مس


آبکاری مس یک فرایند الکتروشیمیایی است که در آن لایه ای از مس با استفاده از جریان الکتریکی بر روی سطح دیگری که معمولا فلز است قرار می گیرد. آبکاری مس یک فرایند مهم است زیرا در برابر خوردگی ها از فلزات محافظت کرده و مقاومت به سایش سطح را کمتر می کند .

فلز روکش شده هدایت گرمایی و الکتریکی بسیار خوبی دارد و باعث می شود محصولات آبکاری شده برای کاربردهای مهندسی دقیق مانند تخته های مدار چاپی مناسب باشند. این روکش  چسبندگی عالی به اکثر فلزات پایه دارد و باعث بهبود شکل پذیری محصولات روکش شده می شود.

 

به طور کل  منظور از آبکاری مس، قرار گرفتن لایه ای از فلز مس بر روی سطح اجسام دیگر است. فلز مس به خاطر نرمی، رسانایی الکتریکی عالی و جذب تنش های گرمایی  در صنایع مختلف عموما به عنوان لایه زیرین قرار میگیرد. همچنین مس برای مسایل تزیینی نیز کاربرد فراوانی دارد .

در این حالت لایه مس به عنوان لایه آخر بر روی فلز پایه قرار خواهد گرفت. این فلز در حضور اکسیژن اکسید شده و رنگ آن تغییر خواهد کرد، پس حتما لازم است در مواردی که مس در معرض اکسیژن قرار دارد، از پوششهای مناسب جهت جلوگیری از تماس مستقیم مس و اکسیژن و همچنین خوردگی استفاده شود.