فرآیند آبکاری کروم
فرآیند آبکاری کروم

توضیحات آبکاری کروم و انواع آن

فرآیند آبکاری کروم :

آبکای کروم نیز همانند سایر آبکاری ها صورت می گیرد. در فرآیند آبکاری کروم از روش رسوب دهی برای ایجاد لایه ای نازک از کروم بر روی فلز مورد نظر اجام می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های فلز کروم مقاومت بسیار بالایی است که در برابر مواد قلیایی و نمک دارد. حمام الکترولیتی گه برای آبکاری کروم مورد استفاده قرار گرفته می شود، حاوی موادی همانند کرمیک و اسید سولققوریک است. و نکته ای بسیار مهم و موجود دراین زمینه تاثیر گذاری فراوان موادی همچون اسید کرمیک و اسید سولفوریک بر روی پوشش کروم ایجاد شده و کیفیت آن می باشد. در صورتی که یک فلز با استفاده از کروم پوشش دهی شود می تواند مقاومت بسیار بالایی را در برابر حرارت داشته باشد.

 

انواع مختلف آبکاری کروم :

1- آبکاری کروم سخت :

آبکاری کروم که با نام کرماته نیز شناخته می شود سبب ایجاد یک پوشش نسبتا ضخیم بر روی فلز مورد نظر می شود. استفاده از کروم بر روی هر فلزی از نوع سخت با هدف های افزایش سطح مقاومت قطعه ی مورد نظر در برابر عوامل مخربی همانند خوردگی، اصطحکاک و همچنین افزایش سطح ویژگی روانکاری انجام می شود.  انواع پوشش دهی کروم سخت عبارت اند از پوشش دهی نازک کروم و همچنین پوشش دهی متخلل کروم که به ترتیب در حمام های کروم شش و چهار ظرفیتی بوده و می تواند با توجه به ضخامت مورد نیاز متغییر باشد.

2- آبکاری تزیینی :

آبکاری های کروم تزئینی که با نام آبکاری نیکل کروم نیز شناخته می شود زیرا در بسیاری از مواقع قبل از آبکاری شدن با کروم با استفاده از نیکل و یا ترکیبات نیکل و مس آبکاری می شود. این نوع آبکاری بیشتر با هدف تزئین و افزایش سطح زیبایی یک قطعه مورد استفاده قرار گرفته می شود. هنگامی که در مرحله ی اول قطعه ی مورد نظر را با استفاده از ترکیب مس و یا مس و نیکل آبکاری می کنند با استفاده از آبکاری نهایی کروم سطح مقاومت قطعه را در برابر خط و خراش ها از بین می برند و یا میزان آن را به حداقل می رسانند. میزان انعکاس موجود از سطح بدنه ی ظروف آبکاری شده با کروم برابر با 65 درصد است.

یکی دیگر از انواع آبکاری های کروم نیز آبکاری نوع کروم سیاه یا همان دودی می باشد که بیشتر برای تزئین قطعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته می شود.  در آخرین مرحله از آبکاری فلز ها از آبکاری نوع کروم سیاه با هدف افزایش سطح زیبایی و مقامت قطعه در برابر خوردگی استفاده می شود.