حمام های قلیایی
حمام های قلیایی

توضیحاتی درباره حمام های قلیایی

حمام قلیایی آبکاری فلزات :

حمام های قلیایی آبکاری ، حمام های پرو فسفات قلیایی به علت سرعت خوب آبکاری برای ایجاد پوشش ضخیم فلز به کار می رود و نیاز به دقت و کنترل بسیار زیادی دارد .با استفاده از حمام سیلنید قلیایی می توان پوشش نازک بسیار یکدست با ضخامت یکسان به دست آورد و کنترل آن نیز تقریبا آسان است .البته قابل ذکر است که این نوغ حمام به دلیل پوشش خوبی که دارد بسیار رایج و پر کاربرد است .

حمام های سیانید راشل غلیظ ، پوشش هایی با ضخامت تقریبی سه دهم میلی متر ایجاد می کند . بایک تغییر کوچک در تغییر الکترولیت راشل در آبکاری با الکترولیت ثابت با همزن مکانیکی برای بازدهی بیشتر با هم زدن توسط هوا مورد استفاده قرار می گیرد .

همچنین در مواردی که جریان معکوس متناوب و یا جریان منقطع استفاده می شود نیز الکترولیت کاربرد دارد . حمام های آبکاری سیلنید مس با غلظت مس کم و سیانید آزاد زیاد سطح قطعات مختلف را طی عملیات آبکاری تمیز می کنند .اگرچه از این الکترولیت ها نبایستی برای تمیز کاری استفاده نمود اما به طور کلی این نوع حمام برای ایجاد پوشش نازکی از مس برای قظعاتی که تمیز کرد انها مشکل است ، مناسب است و استفاده از سایر حمام ها باعث ایجاد چسبندگی ضعیف و پوششی ناقص می شود