پوشش داکرومات چیست؟
پوشش داکرومات چیست؟

داکرومات در واقع تنها یک برند و نام تجاری برای عملیات آبکاری گالوانیزه مطابق با تکنولوژی جدید است.

 آبکاری سرد با روی تنها لایه نازکی از روی روی سطح قطعات بوجود می آورد که قابل خراش بوده و تنها در مقطعی کوتاه قطعات را در برابر رطوبت حفظ میکند. علاوه بر این مقاومت مناسبی در برابر خورنده های دیگر اسیدی و آمونیاکی بوجود نمی آورد و کوپکترین خراشی روی سطح فلز آن را مستعد خوردگی مینماید. 
در روش آبکاری گالوانیزه گرم که در حوضچه های روی مذاب در دمای بالا انجام میشود بدلیل فرایند روی مذاب با سطح فلز لایه ضخیمی از روی بر روی سطح خارجی قطعات قرار میگیرد که به آن مقاومت قابل قبولی در برابر خوردگی می دهد. اشکال وارد بر آبکاری گالوانیزه گرم این است که اولا بدلیل دمای بالا در فرایند سختی فلز به میزان قابل توجهی افت می کند ، علاوه بر این پس از آبکاری گالوانیزه گرم لایه ضخیمی از روی روی سطح قرار میگیرد که این امر باعث خراب شدن رزوه و تغییر سایز در قطعات میگردد.